ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ބާސާއިން ސެޓިއެން ވަކިކުރުން

ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ސެޓިއެން ދުރުކުރަނީ

  • ބާސާގެ ކޯޗުކަމާ ސެޓިއެން ހަވާލުވީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި
  • ޒަވީ ވަނީ ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 17:11 | 5,657

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކިކޭ ސެޓިއެން: މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ހަވާލުވި ކިކޭ ސެޓިއެން، މި ސީޒަން ނިމުމުން މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗުކަމާ ސެޓިއެން ހަވާލުވީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ބާސާގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ސެޓިއެންގެ ކުރިމަގާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި ސީޒަނުގައި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ބާސާގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންވާ ފަދަ ކުޅުމެއް އެޓީމުގެ ފަރާތުން ނުފެނިއްޖެ ނަމަ، ސެޓިއެން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ސެޓިއެން ބުނީ މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ އެކު އަދިވެސް މި ޓީމުގައި އޭނާއަށް އުޖާލާ ކުރިމަގެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ސެޓިއެން ހަވާލުވީ އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެމަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ކޯޗުގެ މަގާމާ ސެޓިއެން ހަވާލުވިއިރުވެސް، އެ މަގާމަށް ސެޓިއެން ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އައީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސެޓިއެންއަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުބާރާތެއްގެ ތައްޓެއް ހޯދިފައިވާ ކޯޗެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމަކު ބާސާއިން ސެޓިއެންއާ މަގާމު ހަވާލުކުރީ އޭނާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ބާސާ ކުޅެމުން އަންނަ ސްޓައިލް ދަންނަ ކޯޗަކަށް ވުމުންނެވެ.

ބާސާއާ ސެޓިއެން ހަވާލުވިއިރު، އޭގެ ކުރިން ބާސާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒްއަށް ވެސް ހުށެހުޅި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު އެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނި ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ޒަވީ ވަނީ ބާސާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ބާސާއަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 32 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 32 މެޗުން ވަނީ 71 ޕޮއިންޓު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.