ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްއޭސީއެލް

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކެއް

  • ޑިސްކައުންޓު ދެނީ ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން
  • މިއީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް ދޭ ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:35 | 2,298

އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް: ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ދުވަހު - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިންތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދޭން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ވީއައިއޭ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޝެޑިއުލްޑް ފްލައިޓުތަކުން ނަގާ ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިން، ލޭންޑިން، ނެވިގޭޝަން އަދި ޕާކިން ޗާޖުން ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދޭނެ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި 15ން ފެށިގެން އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ޑިސްކައުންޓު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖުލައި 15 އިން އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޕަރޭޓު ކުރަން ފަށާ އެއަރލައިންތަކަށް، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ގެ ނިޔަލަށް 100 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރު 27ގެ ނިޔަލަށް ދަތުުރު ފަށާ އެއަރލައިންތަކަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 75 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުންޏެވެ. އަދި އޮކްޓޯބަރު 28 އިން ފެށިގެން މާރޗު 26 ގެ ނިޔަލަށް 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލުން ހާމަކުރެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް ދޭ ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ކަމަށާއި އެއަރލައިންތަކަށް ދޭ ޑިސްކައުންޓާއެކު ގިނަ އެއަރލައިންތަކަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށާ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ދުވަހުއެވެ. އަދި ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު، އެއަރލައިންތަކާއި އެއަރޕޯޓުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭސީއޭ) އިން ވަނީ ދާދި ފަހުން އާންމުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.