ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން

"ފެއަރ އެންޑް ލަވްލީ" ކްރީމްގެ ނަން ރީބްރޭންޑްކޮށް، "ފެއަރ" ކަނޑާލަނީ

  • އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް "ވައިޓްނިންގ"، ފަދަ ބަސްތައްވެސް ބޭނުން ނުކުރާނެ
  • ރީއްޗަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ބޭނުން ނުވޭ
  • ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ މަރަށްފަހު، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންދޭ

ކ. މާލެ | 26 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 03:29 | 3,692

"ފެއަރ އެންޑް ލަވްލީ" ކްރީމް- މިއީ މޫނުގައި އުނގުޅާ ކްރީމެއް، މި ޕްރޮޑަކްޓް އިޝްތިހާރުކުރާ ގޮތްވެސް ބަދަލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޔުނިލެވަރގެ ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށްވާ "ފެއަރ އެންޑް ލަވްލީ" ކްރީމްގެ ނަން ރީބްރޭންޑްކޮށް، ނަމުގެ ކުރީގައިވާ "ފެއަރ" ކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޔުނިލެވަރގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ހިންދުސްތާން ޔުނިލެވަރ" އިން މިހެން ނިންމީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަކޮށް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދެމުންދާ އަނިޔާއާއި ފުރައްސާރައަށް ދެކޮޅުވުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް "ވައިޓްނިންގ"، ފަދަ ބަސްތައްވެސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔުނިލެވަރ އިން މިހެން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ރީތިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ގޮވާލައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ޕެޓިޝަނެއްވެސް ހުށައަޅާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން މި ޕެޓިޝަންގައި 18000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔުނިލެވަރގެ ބިއުޓީ އެންޑް ޕަރސަނަލް ކެއަރ ގެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ސަނީ ޖެއިން ވިދާޅުވީ، ޕްރޮޑަކްޓް އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު، އެފަދަ ކްރީމް ބޭނުން ކުރުމަކީ ދޮން ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ ރީތިކަމުގެ ވަކި ގިންތިތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރީއްޗަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ މަރަށްފަހު، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް އެކި ފެންވަރުގައި ޤައުމުތަކުން ދަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އަދި ފްލޮއިޑުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާތައްވެސް ކުރަމުންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.