އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ވާރޗުއަލް ޑްރީމް ޓު ޓްރެވެލް ފެސްޓިވަލް

ރާއްޖެއިން ޕާޓާގެ ވާރޗުއަލް "ޑްރީމް ޓު ޓްރެވެލް" ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

  • 17 ޖުލައިއަށް މިފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްދާނެ
  • އޭޝިއާގެ ގައުމު ތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ޝޯރޫމްއެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 19:34 | 2,489

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު އެންއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ޖުލައިމަހު ހުޅުވާލުމުގެ ތައްޔާރީތަކާ އެކު ރާއްޖެއިން ޕާޓާގެ ވާރޗުއަލް "ޑްރީމް ޓު ޓްރެވެލް" ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނީ ޕާޓާއިން މިމަހުގެ 22 އިން 17 ޖުލައި 2020 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ އޮންލައިން ހަރަކާތް ޑްރީމް ޓު ޓްރެވެލް ފެސްޓިވަލް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ 15 ޖުލައިގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލެވޭއިރު މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭޝިއާގެ ގައުމު ތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލަކީ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްސަ ވާރޗުއަލް އިވެންޓެއް ކަމަށް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރުތަކާއި ހިތްގައިމު ވީޑިއޯތައް، އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ޝޯރޫމްއެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އިވެންޓްގެ ބައިވެރިން ޝައުގުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭވި އިނާމުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން މިކަމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ”ޑިސްކަވަރ މޯލްޑިވިސް... ދަ ސަނީ ސައިޑްއޮފް ލައިފް“ ގެ ނަމުގައި ކުއިޒެއް 26 ޖޫން ވާހުކުރު ދުވަހުގެ 13:00ން 13:30ށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 16 ޖުލައިވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 ން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރުގެ ލައިވް ޝެޝަނެއް މިއިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ މިސެޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދައްކާ، ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އުންމީދުގެ މެސެޖުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑިޖިޓަލްކޮށް ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަލިއަޅުވާލައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވީދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން ވެގެން ދާނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށް އުންމީދީ ޚަބަރަކަށް ކަމަށެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާތު ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭއިރު މި ފަސްގަނޑަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ހާމަވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ތަފާތު ޚަރަކާތްތަކާއި އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.