ބޮލީވުޑް
ސުޝާންތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ރިއާ އާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
 
މި ކޭސްގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އޮންނާނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 24 ގައި
ކ. މާލެ |

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެކަމުގައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބޯތީގެ އަތެއްވާ ކަމަށްބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ކޭސްގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އޮންނާނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 24 ގައެވެ. ސުޝާންތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިގފައިވަނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައެވެ.

ސުޝާންތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ބާންދްރާގައި ހުންނަ މުމްބާއީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ރިއާ ގެންގޮސް ނުވަ ގަޑިއިރު ވަންދެން ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރިއާ އާއި ސުޝާންތް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނި ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސުޝާންތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބޮލީވުޑްގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅުވާ އޭކްތާ ކަޕޫރާއި، ކަރަން ޖޯހަރު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަދި ސަލްމާން ޚާންއާއި އިތުރު ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
80%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved