ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ސީއެފްއޯއެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުން

އެމްޓީސީސީއަށް ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  • މި މަހުގެ 28ގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
  • ސަޓިފައިޑް އިންޓާނަލް އޮޑިޓާ (ސީއައިއޭ) ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފާސް ހާސިލުކޮށްފައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 21 ޖޫން 2020 | އާދީއްތަ 07:41 | 3,422

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ ހެޑް އޮފީސް - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އެމްޓީސީސީއަށް ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ސީއެފްއޯ އެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ހިލްމީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ހިލްމީ އެކުންފުނިން އެއްފަރާތް ކުރީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުންޏެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ގޯހުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތުމުން ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ކުރި މި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 28ގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަޓިފައިޑް އިންޓާނަލް އޮޑިޓާ (ސީއައިއޭ) ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފާސް ހާސިލުކޮށްފައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަގާމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއު ކުރުން 29 ޖޫން 2020 އާއި 09 ޖުލައި 2020 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ސީއެފްއޯގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރާ މީހަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 40،000 ރުފިޔާ އަދި ސްޕެޝަލް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕެނީ ޕޮލިސީ އާއި އެއްގޮތަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.