ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 09:52
ނާޒިމް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަރވިއުއެއް ދެއްވަނީ - ރައީސް ޔާމީނަސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ނާޒިމް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަރވިއުއެއް ދެއްވަނީ - ރައީސް ޔާމީނަސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
އިންސާފެވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ 3 ޕަސެންޓްވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ނުލިބޭނެ: ނާޒިމް
 
މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނެ
 
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުން މުހިއްމު
 
ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތު 4 ލީޑަރުން ވަނީ ޤައުމީ ރޫހެއްގައި މަސައްކަތް ފަށާފައި

މިނިވަން އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ މިހާރުގެ ރައީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް 3 ޕަސެންޓް ވޯޓުވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ނާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ދަތުރުތަކުން އެނގުނީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ޔާމީން ފެކްޝަނަށް އެރަށްރަށުން ތާއީދު ނުކުރާކަން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ގިނަ މީހުން ތިބީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާއި ގުޅިލާމެހިފައި ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާއިރު ދައްކަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ގުޅިފައިވަނީ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތްކަން ދައްކާލެވިއްޖިނަމަ އެއޮތީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އިތުރު ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެދޭކަމަށާއި އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ރައީސް އެންމެ ފަސޭހައިން "ސައިޒް" ކުރެވޭނެ ގޮތް ކަމަށެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރުދާސްކޮޅަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ލިބޭ ކަރުދާސްކޮޅު ކަމަށެވެ. މި ކަރުދާސްކޮޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ނުވަތަ ދަރުބާރު ފެކްޝަނަށް އާއެކޭ ބުނެފިނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅޭ ބުނުން ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއީ އެދޭގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ވޯޓު ދިނުމުގައި އާއިލާއެއް އެއްބަޑެއް ނުބަލާނެ ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޤައުމީ ރޫހެއްގައި ކަމަށެވެ.

 

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުންހުރި ހަތަރު ލީޑަރުން ޤައުމީ ރޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ރައީސް ޔާމީން ބަލި ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން އޮތީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ފައި ހަމަކޮށް ނުލެވޭނެކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިއްޖިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑު ތަނުން ބަލިކޮށް ތިން ޕަސެންޓްވެސް އެމަނިކުފާނަށް ނުލިބޭނެކަން" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް