ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
އިދިކޮޅުން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރުން

އިދިކޮޅުން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ ޖަލްސާ 'ބޮއިކޮޓް' ކުރުން!

  • ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި މަޖިލިސް ތަފާތު
  • މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދޭ
  • މިމަހުގެ 8 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާ އިދިކޮޅުން 'ބޮއިކޮޓް' ކުރި

ކ. މާލެ | 9 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 18:34 | 1,856

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ވަގުތު.އެމްވީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެނިގެން ދިއައީ ނުފޫޒު ގަދަ ވެރިއެއްގެ ކިއްލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބޭނުންކޮށް، ވެރިކަމުގެ މަތިފަޑީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅާ ނުވާ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ހަތަރެސްފައިގައި ހިފާ ގޭޓު މަތިން އުކަމުންދިޔަ މަންޒަރެވެ.

އެދުވަހު އިދިކޮޅު މެންބަރުން ގެންދެވީ ޖަލްސާތަކަށް ވަނުމަށް އާދޭސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ތިބުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނުދިނެވެ. އިދިކޮޅު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ހަތަރުފާރުން އެތެރެވާން އުޅެފިނަމަ ކަރުނަގޭސްޖަހާ ދަމާ ބޭރުކުރިއެވެ.

އޭރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ދިޔައީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ދުވަހަކު، ބޭނުން ގަޑިއަކު ބޭނުން ވާ މެންބަރުންނާއި އެކުއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވާފައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ކަންކުރެއްވި ގޮތެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަޖިލީހަށް ވަންނަން އުޅުން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން މަޖިލީހުން ބޭރުކުރިދުވަހުގެ މަންޒަރުތައް

ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި މަޖިލިސް ތަފާތެވެ. މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންކުރައްވަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. ތަފާތުކަމެއް ނުގެންގުޅުއްވައެވެ. މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަވައެވެ. މަޖިލިސް ފުރެންދެން ސަލާމަތީ ބާރުތައް ވައްދައިގެން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުދެއްވައެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅުން މިއަދުވެސް މިފެންނަނީ ރައްޔިތު މީހާގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން މުސާރަ ނަގައިގެން ދެއަތް ދަމާލައިގެން ގޭގައި ތިބުމަށް ފޫގަޅާފައިވާ މަންޒަރެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 8 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާ އިދިކޮޅުން 'ބޮއިކޮޓް' ކުރިއެވެ. އެވެސް މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި، މާޙައުލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިދިކޮޅުން އެ ދައުރަކަށް ސަނާ ކިޔުމުގައި މަރުދަން ޖެހޭ، "ރަން ފަސް އަހަރު" މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަންކަން ދީފައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީތޯއެވެ. މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ކޮޓަރިކޮޅަށް ދޮރުފަޅާލައިގެން ވަދެ ކަރުން ލޭރަހަލާ ވަރަށް ހަޅޭއްލަވައި، ނިތްކުރީގައި ހުރި އެންމެ ހިމަ ނާރު ފުއްޕާލައިގެން ތިބި މަންޒަރު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީތޯއެވެ.

ސުވާލު އުފެދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުރުމާއެކު ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކޮށް ލައްކަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ މީގެން ބޭފުޅެއްގެ ބަހެއްވެސް ބުނުމެއްނެތިއެވެ.

އިދިކޮޅެވެ. ތިއީ ހަމަ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކޮށް ކަންކުރަން އޮންނަގޮއްތޯއެވެ. ނޫނީ މާގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެވުނީތޯއެވެ. ނޫނިއްޔާމުން ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ތިޔަ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި، އޭރުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން ޖަލްސާތަކަށް ދިއުން ހުއްޓަވާލެއްވީތޯއެވެ.

ބޮއިކޮޓް ވެސް ކުރަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި ތިޔަ އުފުއްލަވާ އަޑުތައް ކެނޑިގެން ދިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަމިއްލަ އެދުމާއި ޕާޓީ ފިކުރު ދޫކޮށް، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރަނގަޅު މަސައްކަތް ކުރުން މާ ބުއްދިވެރި އެެވެ. ތިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގުރުބާންވާ ޙާދިމުން ކަމަށް ބުނެވޭނީ އެ ދުވަހަކުން ނޫންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.