އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސްކޫލްތަކަށް ތަރމޯމީޓަރު ހޯދަނީ

ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 500 ތަރމޯމީޓަރު ހޯދަނީ

  • މިއީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް
  • ތަރމޯމީޓަރުގެ އިތުރުން 12500 އަތްދޮންނަ ފުޅި ހޯދަން ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 08:42 | 2,831

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 500 ތަރމޯމީޓަރު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު 12500 އަތްދޮންނަ ސައިބޯނި ފުޅިވެސް ހޯދަން ވަނި އިއުލާންކޮށްފައި - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 500 ޑިޖިޓަރ އައިއާރު ތަރމޯމީޓަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ތަރމޯމީޓަރު ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މި މަޝްރޫޢަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެމިނިސްޓްރީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 10،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

500 ޑިޖިޓަލް އައިއާރު ތަރމޯމީޓަރ ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އިރު، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެން ފަންޑް (ޔުނިސެފް)ގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ސްކޫލް ވޮޝް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގެ ކުލާސްރޫމްތަކަށް 12,500 އަތްދޮންނަ ސައިބޯނި ފުޅި ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.