އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލުން

ރުޤުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި މީހުންނަށް ގެއްލުންދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ވަނަވަރު އާންމު ކޮށްފި

  • އޭނާއަކީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް
  • 9792358 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ
  • ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އިތުރު ބަޔަކު ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2020 | ބުދަ 17:56 | 27,638

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް، ބުޗާގެ، މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲ (55އ)- އޭނާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން - ޕޮލިސް

ރުޤުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި މީހުންނަށް ގެއްލުންދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން ޢާންމު ކޮށްފި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާއަވަށް، ބުޗާގެ، މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲ (55އ) އަކީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ރުޤުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މީހުންނަށް އެކިކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުންދިޔަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އޭނާގެ ޝިކާރައަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ވެފައިވޭތޯ ފުލުހުން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން، މުޙައްމަދު ނަޞްރުﷲގެ ފުށުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އިތުރު ބަޔަކު ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެފަދަ އަމަލެއްގެ ޝިކާއަކަށްވެފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9792358 އަށް ގުޅައި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.