ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19 މައިގްރަންޓްސް ރިލީފް ފަންޑަށް 1.3 މިލިއ

ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވާލި ފަންޑަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ!

  • މިފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ އިގުތިސާދީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުން
  • ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރާނެ
  • ފައިސާގެ 85 އިންސައްތަ ބޭނުންކުރާނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކޮއްތު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 12:56 | 2,578

ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދެވިފައިވޭ - އެމްޕީއެލް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ކޮވިޑް-19 މައިގްރަންޓްސް ރިލީފް ފަންޑަށް 1.3 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެހީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ރެޑް ކްރެސެންޓުން ލޯންޗުކުރި މިފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ވަނީ މިފަންޑު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިފަންޑާ ބެހޭ ގޮތުން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ ފަންޑު ބަންދުކުރިއިރު، ފަންޑަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހަތަރު އެކައުންޓަށް މުޅި ޖުމްލަ އެއް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި (1,374,745.79) އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ މިފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ އިގުތިސާދީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ވެސް ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މާލޭ ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގާ މައިގްރަންޓްގެ ސަޕޯޓް ސެންޓަރުން ދަނީ ބިދޭސީންނަށް ކާބޯތަކެތި ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކަންކަމުންގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ހިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 މައިގްރަންޓްސް ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ 85 އިންސައްތަ ބޭނުންކުރާނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކޮއްތު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފަންޑުގެ 10 އިންސައްތަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، އިދާރީ ހަރަދުތަކަށް ފަސް އިންސައްތަ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ހިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމެއް ޖެހިފައި މިވަނީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ފަންޑުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިން ބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު ބައެއް އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައި. މީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނޭނީ ޕާރުސަލް ފޯރުކޮށްދިނުން.އަޅުގަނޑުމެން އިނގިރޭސިން މިކިޔަނީ ހޮޓް މީލްސް އޭ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގްރަންޓްގެ ސަޕޯޓް ސެންޓަރުން އެ ދަނީ3,600 އެއްހާ މީހުންނަށް ގަވާއިދުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވަމުން، މިއަދަދު ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ތެރޭގައިމިއަށް ވުރެ އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

~ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ހިއްޔާ

އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މައިގްރަންޓް ސަޕޯޓް ސެންޓަރުން ވަނީ މިހާތަނަށް 3،600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީންނަށް 100،000 އަށްވެރު ގިނަ މީލްޕެކް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ސައިބޯނި، ޝޭމްޕޫ، ތުވާލި، ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް އަދި ބޭސް ހިމެނޭ 550 ހައިޖީންކިޓްސް މިހާތަނަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.