އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އައްޑޫ ސިޓީ ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސް ޕްލާންޓު 280 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ
  • އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫއަށް 6،000،000 ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ
  • މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުވުމެއް

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 09:31 | 3,424

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ 'ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިޔުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖްކްސް' ގެ އެހީގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރާ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ، އަބްދުﷲ ސާދިގެވެ. އަދި އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ، އިބްރާހިމް ޚަލީލް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް 280 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިންގަން ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއަށް 6،000،000 ރުފިޔާ (6 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީން ކަމަށާއި، އަދި އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 3،201،885 ރުފިޔާ (ތިން މިލިއަން ދެލައްކަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ދިވެހި ރުފިޔާ ) ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މޭޔަރު ސާދިގާ ހަވާލާ ދެއްވާ ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ މި މަސްޕްލާންޓްގެ ސަބަބުން މަސްވެރިން އަތުން މަސް ގަނެވި، އެ މަސް ރަނގަޅަށް ޕްރޮސެސް ކުރެވިގެން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުސްތަގުބަލުގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ވެސް އެ އުފެއްދުންތައް ނެރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިތުރު ކުރެވޭ އާ ބޮޅެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މޭޔަރ ސާދިގު ވިދާޅުވީ މި ގާއިމުކުރެވޭ މަސްޕްލާންޓްގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް ވަޒީފާތައް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެލްނާތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ، އިބްރާހިމް ޚަލީލްއާ ހަވާލާދެއްވައި ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އަލަށް ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ އައްޑޫސިޓީގެ އިގްތިސާދު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި މަސް ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. އަދި މި މަސްޕްލާންޓް ގާއިމު ކުރެވޭނީ އައިސް އުފައްދައި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މި މަސްޕްލާންޓުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމް ޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖް ކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.