ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކުދި ފިހާރަތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން

ކުދި ފިހާރަތަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ފިހާރަ ބޭރުގައި ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓަނީ

  • ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ހެނދުނު 9:00ން ރޭނގަޑު 9:00ށް
  • ފުލުހުން ކުދި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ފިހާރައަށް ވަދެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ
  • ފިހާރައަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ބޭރުގައި ސްޓިކައެއް ހިއްޕާނެ

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 06:19 | 3,609

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި މީހަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، ކުދި ފިހާރަތަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ އެ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަށް ސްޓިކަރ ޖަހާނެ ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުދި ފިހާރަތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ހެނދުނު 9:00ން ރޭނގަޑު 9:00ށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުއްދައިގެން ދަށުން ސައިކަލުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ތިން ފޫޓް ދުރުގައި މީހުން ތިބޭނެ ގޮތަކަށް އެތެރޭގެ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މުވައްޒަފުން ގޮސް ބަލާފައި އަދި އެތަންތަނުގެ 'ފިޒިކަލް ސްޕޭސް' އަށް ބަލާފައި އެތަނުގެ ބޭރުގައި ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ސްޓިކަރ އެއް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަވެގެން ވަދެވޭނެ މީހުންގެ ޢަދަދު އޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭރުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޅުމެއް ނެތި އަދި އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ޚިދުމަތްތައް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.