ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ނިސްބަތް 3.8ން 1.4 އިންސައްތައަށް ދަށްކުރެވިއްޖެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރ

  • ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާ، އެކަން ވަނީ އިއުލާންކޮޮށްފައި

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:47 | 4,790

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ނޫސސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ނިސްބަތް 3.8ން 1.4ށް ދަށްކުރެވިއްޖެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ބަލި ފެތުރޭ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން ދަށް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަކުގެ ކިބައިން އަނެކަކަަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ނިސްބަތް 3.8ން 1.4ށް ދަށް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުކުރެވޭ ނިސްބަތް 33 މީހުންނާއި ހިސާބުން 6 މީހުންނަށް ދަށްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ގިނަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނުކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބަލި ފެންނަ މިންވަރާއި، އަލާމާތްތައް ފެނި ފްލޫ ކިލްނިކަށް ދައްކައި ހެދޭ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެ މަދުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ޑރ އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް ދަނީ ދަށަށްކަމަށާއި ލުއިތައްދޭއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ކޭސްތައް ފެނިއްޖެނަމަ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން ޑރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، ސަރުކާރަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލުތަކުންވެސް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.