ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިޔާގެ އިދްލީބް

ސީރިޔާގައި ދިން "ކެމިކަލް" " ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ިހަމަލާގައި 72 މީހުން މަރުވިއިރު، 20 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:43 | 2,254

އިދްލީބަށް ދެވުނު "ކެމިކަލް" ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދެނީ - އެސްބީއެސް

ސީރިޔާގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ އިދްލީބްގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އިދްލީބަށް ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަމަލާާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ ލޯ އެ ހަމަލާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ އިރު އެމެރިކާ އާއި އަދި ބައެއް އެހެނިހެން ބާރުތައް ބުނަމުން ދަނީ މިއީ ސީރިޔާގެ ސަރުކާރުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހަމަލާގައި 72 މީހުން މަރުވިއިރު، 20 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ފްރާންސް އިން ވަނީ އިދްލީބަށް ދެވުނު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހުށަަަހަޅާ ގަރާރެއްގެ ޑްރާޕްޓް ހުށަހަޅާފައެެވެ. މި ގަރާރުގައި ވަނީ އިދްލީބަށް ދެވުނު ހަމަލާ ފުރިހަމަޔަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިއާ ވަނީ ސީރިޔާ ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ރަޝިއާ އިނެް ބުނީ އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ފްރާންސް އިން ހުށަހެޅި ގަރާރަކީ "ބަލައިނުގަނެވޭނެ" ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ބެލްޖިއަމްގެ ވެރިރަށް ބްރެސަލްސްގައި, ސީރިޔާ އަށް އެހީދޭ 70 ގައުމުގެ މެދުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންފަރެންސް އަށް ހިޔަނި އެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ސީރިޔާގެ ދާހިލާ ހަނގުރާމަ އަށް ސުލްހައެއް ނުލިބި ދާތާ ހައަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު އަދިވެސް ސިޔާސީ ހައްލެއް ލިބުމުގެ ކޮޅުމަތި ވެސް ނުފެނެއެވެ. މި ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ފަސް މިލިޔަން މީހުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ހަމިލިޔަން މީހުން ބަދަލުވެފައި ވެއެެެވެ.

ދީފައިވާ ހަމަލާއަކީ ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ކަމަށް އެކްޓިވިސްޓުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، "ސީރިޔަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް" އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ ނޫނީ ރަޝިއާގެ ޖެޓުތަކުން އިދްލީބަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭވާ ލުމުގެ ނިޒާމަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމުގައެވެ. އަދި 200 ވަރަކަށް މީހުން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި ބޭނުން ކުރި ގޭހުގެ އަސަރު ސީދާ ކުރި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ، އެއްވެސް ހަމަލާތަކެއްގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރުގައި އދ. އާއި އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ވެޕަންސް އިން ބުނެފައިވަނީ 2014 އާއި 2015 އާ ދޭތެރޭ، ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަދުވެގެން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ސީރިޔާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ މަސްޓާޑް ގޭސް ވެސް ބޭނުން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.