އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ފަހިވެއްޖެ

ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ފެނިއްޖެ، އިރުޝާދުތަކާއި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ: ރައީސް

  • ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ތަހައްމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތި އުނދަގޫ އިހުސާސް ކުރެއްވޭ: ރައީސް
  • ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވަމުން ގެންދެވުން؛ ރައީސް
  • މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި ލަފަޔާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން: ރައީސް

ކ. މާލެ | 24 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 17:28 | 9,368

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: ފުރަބަންދުގެ ކުރިން އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފިތުރު އީދު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން "ބާޒާރުމަތިން އެކްސްޓްރާ އީދު ސްޕެޝަލް" ޝޯވްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ހާއްސަ މެސެޖުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ފިތުރު އީދުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނާއި، އާއިލާގެ ފަރާތްޕުޅުން އަރިސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާއެކީގައި ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތި އުނދަގުލާއި، ގޭގައި ތިއްބަވަން ޖެހުމާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ ކުދިކުދި ތަންތަނުގައި ތިއްބަވަންޖެހުމުން ވެވަޑައިގަންނަވާ ދަތި އުނދަގޫ އިހުސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިވަގުތުވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވަމުން ގެންދެވުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަގު ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަރައިގަނެވޭނީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި ލަފަޔާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު، ވަރަށް އަވަހަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެވޭގޮތަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގު ފެނިވަޑައިގެންފި. އެކަން ކުރެއްވޭނީ އިރުޝާދުތަކާއި ލަފަޔާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މާލޭ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މި ލުއިތައް ދެއްވާނެ ކަން އިއުލާންކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން، ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަންނަނީ "ނިއު ނޯމަލް" ގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލަމުންނެވެ.

ފުރަބަންދުން ލުއި ދިނުމަށް ސީދާ ތާރީހެއް އިއުލާންކޮށްފައި ނުވީ ނަމަވެސް، މި ބަންދު ނިމެންވާއިރަށް ލުއިތަކެއް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ތިންވަނަ ފަހަރަކަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މެއި މަހުގެ 28 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.