ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފާސް ހިސާބު

މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ އިން އެތެރެކުރީ ސިއްހީ ސާމާނާއި ފޭސް މާސްކް

  • މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ފޭސް މާސްކު ގަތުމަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވޭ
  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު 22 މިލިއަން ސިއްހީ ސާމާނު ގަތުމަށް ހޭދަކުރި
  • މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ސިއްހީ ސާމާނު ގަތުމަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ 176 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 12:47 | 915

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ލެބޯޓްރީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު އެންމެ ގިނައިން އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ފޭސް މާސްކާއި ސިއްހީ ސާމާނުކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ އިމްޕޯޓްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 4،974،267 (ހަތަރު މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް) ފޭސް މާސްކް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު އެތެރެކޮށްފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ފޭސް މާސްކަށް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 0.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ފޭސް މާސްކު ގަތުމަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ ސިއްހީ ސާމާނު ގަތުމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު 22 މިލިއަން ސިއްހީ ސާމާނު ގަތުމަށް ހޭދަކުރިއިރު މިއަހަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހު ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ 138 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކެވެ.

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ އެހެން ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށްފައިވާ މިންވަރުވެސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 16 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް މިދިޔަ އަހަރު 151 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ޚަރަދު ކުރިއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 176 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ގަނޑުކުރި ކުކުޅެވެ. އެގޮތުން 3462 ޓަނުގެ ކުކުޅު ވަނީ އެތެރެކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު 396 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރިއިރު މިއަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 423 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޒަރޫރީ މުދާތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސް ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ، އަލުވި، ޕެޑު، ނެޕީ އަދި ކައްކާ ގޭހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.