raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕީނަޓް ބަޓަރ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟
 
ޕީނަޓް ހިމުންކުރާއިރު އެމީހަކަށް ކަމުދާ ވަރަަކަށް ހިމުންކޮށްލެވިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
3,601
ކ. މާލެ |
22 މެއި 2020 | ހުކުރު 15:13
ޕީނަޓް ބަޓަރ - މިއީ ގޭގައި އަމިއްލައަށް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެއް
ކުކިންގލައިޓް.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 200 ގުރާމް ރޯސްޓެޑް ޕީނަޓްސް
  • ½ ލޮނު
  • ½ ބްރައުން ޝުގަރ
  • ½ ސަމުސާ ސަންފްލާވަރ އޮއިލް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޕީނަޓްސްގެ ތޮށި ނޮޅާލާށެވެ. ދެން ހަވާދު ފުނޑާ މިކްސަރު ތަށީގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި، ފުނޑާލާށެވެ. ފުނޑާނީ އެއްފަހަރާ ޕީނަޓްސް ފުނޑުވާ ގޮތަކަށް ނޫނެއެވެ. މަޑުމަޑުން މިކްސަރު ޖައްސަމުން ހިމުން ކުރަމުންނެވެ.

ދެން ހިމުންވުމުން، އޭގެ ތެރެއަށް ލޮނު، ތެޔޮ، ބްރައުން ޝުގަރ އެޅުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއްކޮށް އޮމާން ވުމުން، ބޭނުންނަމަ އޭގެ މައްޗަށް އިރުތަށް ޕީނަޓް އަޅާފަ 6 ސިކުންތު ފުނޑު ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އޭރަށް ހުންނާނީ ޕީނަޓް ފުށްފުށް ޖެހޭގޮތަށެއެވެ. ދެ ގޮތަށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު، ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި، ފިނިކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް