އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
"ފްރެންޑްސް"ގެ ރީޔޫނިއަން

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި "ފްރެންޑްސް"ގެ ރީޔޫނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން

  • ރީޔޫނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން މަޑުޖެހިފައި އޮތީ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން
  • ޝޫޓިން ފެށުމަށް ފްރެންޑްސްގެ ޓީމު އޮތީ ތައްޔާރަށް
  • ފްރެންޑްސްގެ 10 ސީޒަން ގެނެސްދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 01:32 | 2,076

މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ފްރެންޑްސް" ގެ ލީޑް ކާސްޓުން - ގޫގުލް

ޙަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ފްރެންޑްސްގެ ރީޔޫނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މަޝްހޫރް ޓީވީ ޝޯ "ފްރެންޑްސް" ގެ ލީޑު ކާސްޓުންނާއެކު ހާއްސަ ރިޔޫނިއަން އެޕިސޯޑެއް ގެނެސްދޭނެ ކަން އެޗްބީއޯ އިން ކަށަވަރުކޮށްދިން ފަހުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެޕިސޯޑްގެ މަސައްކަތް އޮތީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ނިމުމަކަށް އައިސް ހޫނު މޫސުމަށް ވުރެ އަވަހަށް ޝޫޓިން ފެށޭނެ ހާލަތެއް އައިސްދާނެ ކަމަށް ބަލައި "ފްރެންޑްސް" ގެ ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

ފްރެންޑްސް އަކީ އެކުގައި ދިރިއުޅޭ ހަ ރަހުމަތްތެރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ސީރީޒް އެކެވެ. މި ޝޯވ ގެ 10 ސީޒަން ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސިލްސިލާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.