ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށްވުން

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ތިން އިންސައްތަ ދަށްވެއްޖެ

  • ބްރެންޓް ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގުވަނީ 29.12 ޑޮލަރުން 28.92 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައި
  • ވެސްޓް ޓެކްސަސްއިން އިންޓަމީޑިއޭޓްގެ ތެޔޮ ފިފާއެއްގެ އަގު 25.00 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައިވޭ
  • ސައުދީގައި އުފައްދާ ތެލުގެ ނިސްބަތުން އެއްމިލިއަން ފީފީ މަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:43 | 3,107

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ތެލުގެ އަގު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވަމުން - އެންސީބީ ނިއުސް

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ތިން އިންސައްތަ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

ތެލުގެ އަގު މިހާ ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދިޔައީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ލޮކްޑައުންގެ ހާތަށް ގޮސް ތެލަށް އޮތް ޑިމާންޑް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައިވާތީ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައި ބްރެންޓް ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގުވަނީ 29.12 ޑޮލަރުން 28.92 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އަދި ވެސްޓް ޓެކްސަސް އިންޓަމީޑިއޭޓްގައި ތެޔޮ ފިފާއެއްގެ އަގު ތިން އިންސައްތަ އަށް ދަށްވެ، އަގުތައް ވަނީ 25.00 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ އިންފޮމޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ޑިމާންޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުވާލަކަށް އުފައްދާ ތެޔޮ ފިފާގެ އަދަދު ވަނީ 8.1 މިލިއަން ފީފާ މެދުވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ ކުރިން މި އަދަދު މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާ 5.2 މިލިއަން އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑަށް ތެޔޮ އުފައްދާ އެއް ގައުމު ކަމުގައިވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކެބިނެޓުން ވެސް ވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ އޯޕެކްގެ ގައުމުތަކުން ތެޔޮ އުފައްދާ ނިސްބަތް މަދުކޮށް، ތެލުގެ މާކެޓްގެ ބެލެންސް ކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ އެގައުމުން އުފައްދާ ތެލުގެ ނިސްބަތުން އެއް މިލިއަން ފީފާ މަދުކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.