ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:20 1,589

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭއްވި ފެއަރއެއްގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންމިންގގައި ބާއްވާ ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިޔާ އެކްސްޕޯ ނުވަތަ ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބާއްވާ މިފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެއަރގެ ކަންޓްރީ އޮފް އޮނަރ ގެ މަޤާމް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރި މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބައިވެރިކޮށް، އެ އުފެއްދުންތަކަށް މާކޭޓް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސްޓޯލްއަށް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ޓިކެޓާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު އެބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

މި ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ، ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ މާކެޓްތަކުން ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ކުންމިންގ ފެއަރ އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ބާރައިން އަށާރައަށް ޗައިނާގެ ކުންމިންގގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް