ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:20
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭއްވި ފެއަރއެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭއްވި ފެއަރއެއްގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންމިންގގައި ބާއްވާ ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިޔާ އެކްސްޕޯ ނުވަތަ ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބާއްވާ މިފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެއަރގެ ކަންޓްރީ އޮފް އޮނަރ ގެ މަޤާމް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރި މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބައިވެރިކޮށް، އެ އުފެއްދުންތަކަށް މާކޭޓް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސްޓޯލްއަށް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ޓިކެޓާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު އެބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

މި ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ، ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ މާކެޓްތަކުން ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ކުންމިންގ ފެއަރ އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ބާރައިން އަށާރައަށް ޗައިނާގެ ކުންމިންގގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް