ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ނުދިނުމަކީ ނާއިންސާފު އަމަލެއް: ލޮރިސް

  • ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ 6 ޕޮއިންޓު
  • މީގެ ކުރިން ބައެއް ކްލަބުތަކުންނާއި ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ލީގު ކެންސަލް ކުރަން ގޮވާލާފައި

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2020 | ބުދަ 17:05 | 3,559

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކެޕްޓަން ހޫގޯ ލޮރިސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކެންސަލް ކުރާނަމަ، ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ނުދިނުން ވާނީ ނާއިންސާފު އަމަލަކަށް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކެޕްޓަން ހޫގޯ ލޮރިސް ބުނެފި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު، ޖޫން މަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ބައެއް ކްލަބުތަކުންނާއި ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ލީގު ކެންސަލް ކުރަން ގޮވާލާފައެވެ.

ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 25 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އެވެ. އެ ޓީމަށް 82 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 57 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ބާކީ ނުވަ މެޗު އޮތްއިރު، 30 އަހަރަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ 6 ޕޮއިންޓެވެ.

ލޮރިސް ބުނީ ލީގު ކެންސަލް ކުރަން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ލީގު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ނުދިނުމަކީ ނާއިންސާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑަކާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، މިހާލަތުގައި ވެސް އެޓީމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށް ލޮރިސް ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނދާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް، މިހާރު އަންނަނީ ލީގުގެ މެޗުތައް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށައި، ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަށް ލީގު އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފްރެންޗު ލީގާއި ނެދަލެންޑްސް ލީގު ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނެދަލެންޑްސް ލީގު ކެންސަލް ކުރީ ޗެމްޕިއަނެއް ކަނޑަނާޅައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.