ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗީޒް ބްރެޑް

 • މިއީ ހަދަން ފަސޭހަ، ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެވޭނެ ރެސިޕީއެއް

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2020 | ބުދަ 11:09 | 3,185

ޗީޒް ބްރެޑް - ޒުނާނާ ޒާލިފް

ޗީޒް ބްރެޑް ކަމުދޭތަ؟ މިއީ ހަދަން ފަސޭހަ، ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރެސިޕީއެއް.

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ބައި ޖޯޑު ފުލްކްރީމް ކިރު (ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާފައި)
 • 1/3 ޖޯޑު ފެން ((ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާފައި)
 • 4 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ އިންސްޓަންޓް ޔީސްޓް
 • 6 ސައި ސަމުސާ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)
 • 1 ބިސް
 • 2 ލޮނުމެދު (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ޖޯޑު ފުށް (އެންމެ ރަނގަޅީ ބްރެޑް ފްލާ)
 • ޗެޑަރ ޗީޒް ނުވަތަ މޮޒަރެއްލާ (ގާނާފައި)
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ލޮނު،
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ޕާރސްލީ ފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކިރުފޮދާއި، ފެން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ހަކުރާއި ޔީސްޓް އެއްކޮށްލާފައި 5 މިނެޓުވަންދެން މަތި ޖަހާފައި ބަހަށްޓާށެވެ.

އެއަށްފަހު 5 ސައި ސަމުސާ ދިޔާ ކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރު އަދި ބިސް އަޅާފައި އެއްކޮށްލާފައި ގަށާލާށެވެ. ދެން އެއްކޮށްލާނީ ލޮނާއި، ފުށެވެ. ފުށްގަނޑު 5 މިނެޓްވަންދެން ރަނގަޅަށް ގަށާލާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑު ވަށާލާފައި މަތިޖެހި ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި 2-1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ.

1-2 ގަޑިއިރު ފަހުން ފުށްގަނޑު އިންނާނީ ސައިޒުން ޑަބަލް ވެފައެވެ. ދެން ފުށްގަނޑު ނަގައި، ދަމާލާފައި ގާނާފައިހުރި ޗީޒް އަދި ލޮނުމެދު އޭގެ މައްޗައް ބުރުވާލާފައި އޮޅާލާށެވެ.

ބޭނުމިއްޔާ ފުށްގަނޑު އެއްވަރުގެ ބޯޅަތަކަކަށް ކޮށާލާފައި މެދަށް ޗީޒް އަަޅާފައި ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާލެވޭނެއެވެ. ފިހަން ލުމުގެ ކުރިން، މަތީގައި 1 ސައި ސަމުސާ ބަޓަރުގެ ތެރެޔަށް ޕާރސްލީ ފަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ކާއްތާލާށެވެ.

މިފުށްގަނޑު ފިހެލާނީ 25-30 މިނެޓް ވަންދެން 170 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގައި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.