ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2020 | ބުދަ 11:09
ޗީޒް ބްރެޑް
ޗީޒް ބްރެޑް
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗީޒް ބްރެޑް
 
މިއީ ހަދަން ފަސޭހަ، ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެވޭނެ ރެސިޕީއެއް

ޗީޒް ބްރެޑް ކަމުދޭތަ؟ މިއީ ހަދަން ފަސޭހަ، ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރެސިޕީއެއް.

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ބައި ޖޯޑު ފުލްކްރީމް ކިރު (ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާފައި)
 • 1/3 ޖޯޑު ފެން ((ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްލާފައި)
 • 4 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ އިންސްޓަންޓް ޔީސްޓް
 • 6 ސައި ސަމުސާ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)
 • 1 ބިސް
 • 2 ލޮނުމެދު (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ޖޯޑު ފުށް (އެންމެ ރަނގަޅީ ބްރެޑް ފްލާ)
 • ޗެޑަރ ޗީޒް ނުވަތަ މޮޒަރެއްލާ (ގާނާފައި)
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ލޮނު،
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ޕާރސްލީ ފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކިރުފޮދާއި، ފެން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ހަކުރާއި ޔީސްޓް އެއްކޮށްލާފައި 5 މިނެޓުވަންދެން މަތި ޖަހާފައި ބަހަށްޓާށެވެ.

އެއަށްފަހު 5 ސައި ސަމުސާ ދިޔާ ކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރު އަދި ބިސް އަޅާފައި އެއްކޮށްލާފައި ގަށާލާށެވެ. ދެން އެއްކޮށްލާނީ ލޮނާއި، ފުށެވެ. ފުށްގަނޑު 5 މިނެޓްވަންދެން ރަނގަޅަށް ގަށާލާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑު ވަށާލާފައި މަތިޖެހި ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި 2-1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ.

1-2 ގަޑިއިރު ފަހުން ފުށްގަނޑު އިންނާނީ ސައިޒުން ޑަބަލް ވެފައެވެ. ދެން ފުށްގަނޑު ނަގައި، ދަމާލާފައި ގާނާފައިހުރި ޗީޒް އަދި ލޮނުމެދު އޭގެ މައްޗައް ބުރުވާލާފައި އޮޅާލާށެވެ.

ބޭނުމިއްޔާ ފުށްގަނޑު އެއްވަރުގެ ބޯޅަތަކަކަށް ކޮށާލާފައި މެދަށް ޗީޒް އަަޅާފައި ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާލެވޭނެއެވެ. ފިހަން ލުމުގެ ކުރިން، މަތީގައި 1 ސައި ސަމުސާ ބަޓަރުގެ ތެރެޔަށް ޕާރސްލީ ފަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ކާއްތާލާށެވެ.

މިފުށްގަނޑު ފިހެލާނީ 25-30 މިނެޓް ވަންދެން 170 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގައި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް