ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް

ސްކޯޕިއަންސް އިން ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން ފިލުވަނީ

  • ކުޅުންތެރިން ދޭ ޚިޔާލު އެފްއޭއެމް އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އަށް ހުށަހަޅާނެ
  • މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 19:06 | 6,787

މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސޮސައިޓީ އޮފް ރެކްރިއޭޓިވް ޕިއޮނާސް (ސްކޯޕިއަންސް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުޓްސަލް ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ހުއްޓިފައިވާއިރު، އެހެން އަހަރުތަކުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ ފުޓްސަލް ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް އޮންނަ މަހެކެވެ.

ސްކޯޕިއަންސްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ މެދު ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޅުންތެރިން ދޭ ޚިޔާލު ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފގް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސްކޯޕިއަންސްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މުޙުލިސް ވިދާޅުވީ ގިނަ ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންނަކީ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ކުޅެގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުޅުންތެރިން ތިބީ އާމްދަނީ ހޯދާނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތި، ހާލުގައި ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސްކޯޕިއަންސްގެ ވިސްނުމަކީ މިކަން ސަރުކާރަށާއި އެފްއޭއެމްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށްވެސް ކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގިނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކެއް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް މިހާރު ވަނީ ޖުލައި މަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.