ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ވުލްވްސް ކުޅުންތެރިން ތަމްރީންތައް ހެދުން

ވުލުވްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފުރުސަތު ދެނީ

  • ތަމްރީނުކުރާއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ
  • މީގެ ކުރިން އާސެނަލް، ޓޮޓެންހަމް އަދި ވެސްޓް ހޭމް އިން ވަނީ ތަމްރީނުތައް ހަދަން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފައި

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 16:01 | 1,446

ވުލްވްސް އިން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވުލްވްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި، އެކުލަބުގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ،

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވީ ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ބައެއް ކްލަބުތަކުން ވަނީ ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފުރުސަތު ދީފައެވެ. ލީގު އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ވުލްވްސް އިން ވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކުލަބުގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައެވެ.

ވުލްވްސް އިން ބުނީ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި އުޅޭއިރު އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ ގަވާއިދަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ވުލްވްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ކުލަބުގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމިއިރު، މީގެ ކުރިން އާސެނަލާއި، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރ އަދި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބްރައިޓަން އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަދި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން މި ހަފުތާގައި އެކަނި ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ މަރޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު، ޖޫން މަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު އަލުން ފަށަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅޭގޮތަށް ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށައި، ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަށް ލީގު އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ލީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިހާ ކްލަބުތަކުން މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.