ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ދޮންކެޔޮ ތޮށިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

ދޮންކެޔޮ ތޮށިން މިކަންކޮށްލާ!

  • މަދިރި ހަފާ ތަންތަނުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމުން ކެހުން ފިލާ
  • ބިހި ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ
  • ލޯކައިރި ކަޅުކަން ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 18:50 | 5,152

ދޮންކެޔޮ - ނެޗުރަލް ފުޑް ސީރީޒް

ދޮންކެޔޮ ކާލުމަށްފަހު ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ކަންކަމަށް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ދޮންކެޔޮ ތޮށިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާއިރު:

- ގައިގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ ކަހާނަމަ އެތަނެއްގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށީގެ އެތެރެ ފަރާތް މަޑުމަޑުން ހޭކިދާނެއެވެ. މަދިރި ހެފުމުން ވެސް އެތަނެއްގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމުން ކެހުން ފިލައިގެންދާނެއެވެ.

- ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރުމަށް ފޭސް މާސްކެއް ގޮތުގައިވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން މޫނުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށީގެ ކުލަ މުށި ކުލައަށް ބަދަލުވަންދެން ހޭކުމަށްފަހު 30 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

- މޫނުގައި ބިހިނަގާ މީހުންނަށްވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮއްޓަކީ ފަރުވާއެކެވެ. ނަގާފައި ހުންނަ ބިހިތަކުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމަށްފަހު 5 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.'

- ލޯކައިރި ކަޅުވެ ރޫޖެހޭނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން 2 އިންޗި ހުންނަ ވަރުގެ ދޮންކެޔޮ ތޮށި ކޮޅަކުން ލޯ ވަށައިގެން 10 މިނެޓް ވަންދެން މަޑުމަޑުން ހާކާލަމުންގެންދާށެވެ. އެއަށް ފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯ ދުޅަވާނަމަވެސް ދެ އިންޗި ހުންނަ ވަރުގެ ދެ ދޮންކެޔޮ ތޮށިކޮޅު ލޯމަތީ ބާއްވާލައިގެން ފަސް މިނެޓް އޮތުމަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.