ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 18:50
ދޮންކެޔޮ
ދޮންކެޔޮ
ނެޗުރަލް ފުޑް ސީރީޒް
ދޮންކެޔޮ ތޮށިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން
ދޮންކެޔޮ ތޮށިން މިކަންކޮށްލާ!
 
ލޯކައިރި ކަޅުކަން ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ
 
ބިހި ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ
 
މަދިރި ހަފާ ތަންތަނުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމުން ކެހުން ފިލާ

ދޮންކެޔޮ ކާލުމަށްފަހު ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ކަންކަމަށް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ދޮންކެޔޮ ތޮށިން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާއިރު:

- ގައިގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ ކަހާނަމަ އެތަނެއްގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށީގެ އެތެރެ ފަރާތް މަޑުމަޑުން ހޭކިދާނެއެވެ. މަދިރި ހެފުމުން ވެސް އެތަނެއްގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމުން ކެހުން ފިލައިގެންދާނެއެވެ.

- ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރުމަށް ފޭސް މާސްކެއް ގޮތުގައިވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން މޫނުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށީގެ ކުލަ މުށި ކުލައަށް ބަދަލުވަންދެން ހޭކުމަށްފަހު 30 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

- މޫނުގައި ބިހިނަގާ މީހުންނަށްވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮއްޓަކީ ފަރުވާއެކެވެ. ނަގާފައި ހުންނަ ބިހިތަކުގައި ދޮންކެޔޮ ތޮށި ހޭކުމަށްފަހު 5 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.'

- ލޯކައިރި ކަޅުވެ ރޫޖެހޭނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން 2 އިންޗި ހުންނަ ވަރުގެ ދޮންކެޔޮ ތޮށި ކޮޅަކުން ލޯ ވަށައިގެން 10 މިނެޓް ވަންދެން މަޑުމަޑުން ހާކާލަމުންގެންދާށެވެ. އެއަށް ފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯ ދުޅަވާނަމަވެސް ދެ އިންޗި ހުންނަ ވަރުގެ ދެ ދޮންކެޔޮ ތޮށިކޮޅު ލޯމަތީ ބާއްވާލައިގެން ފަސް މިނެޓް އޮތުމަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
75%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް