ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ސްޕެނިޝް ލީގު އަލުން ފެށުން

ސްޕެނިޝް ލީގު ޖޫން މަހު ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައި
  • ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 16:02 | 1,473

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގު ޖޫން މަހު ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މި ހަފްތާގައި ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. އެކަމަކު ލަލީގާ އިން ނިންމާފައި އޮތީ ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށެވެ. އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ކްލަބުތަކުން ވަނީ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ދިން ނަމަވެސް، ޓީމުތަކުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ހުއްދަ ދޭނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމަކު ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ލާލީގާގެ ވިސްނުމަކީ މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ޓީމުތަކުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފަށައި، އަންނަ ޖޫން މަހު ލީގުގެ މެޗުތައް ފެށޭނެ ހާލަތަށް ދިއުމެވެ.

އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލާދީ ސްޕެއިނުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ އަވަހަށް ލީގު ފެށަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަވަހަށް ލީގު ފަށަން ސްޕެއިން ސަރުކާރު ދެކޮޅު ނަމަވެސް، ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރޯޔަލް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަންގެ ވިސްނުން ހުރީ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފުރިހަމަކުރާށެވެ. އަދި ސީޒަން ފުރިހަމަ ކުރަން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެލްއެފްޕީ އިން ވަނީ ޔުއެފާ އަށް ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.