ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ އަށް ދިޔުން

ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އިޓަލީ އަށް

  • އިޓަލީގައި ރޮނާލްޑޯ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނު ކުރާނެ
  • ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައި
  • މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކްލަބުތަކަށް އެކީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:39 | 3,752

ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވަރޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އިޓަލީގެ ޓިއުރިންއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކާ އިޓަލީގައި މީގެ ކުރިން ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ފަހަކަށް އައިސް އެ ގައުމުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖުސެއްޕޭ ކޮންޓޭ ވަނީ އިޓަލީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއްދީ ފުޓުބޯޅަ އަލުން ފެށުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކްލަބުތަކަށް އެކީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއަށްފަހު ސީޒަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އޮތްތޯ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު ޔުވެންޓަސް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ބޭރު ކުޅުންތެރިން އެނބުރި ޓިއުރިން އަށް އައުމަށް އަންގާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ޓީމާއެކު ކަރަންޓީނުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އިޓަލީ ފުރަބންދުގެ ހާލަތަށް ދިޔައިރު ރޮނާލްޑޯ ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ ބަލިވުމުން ޕޯޗުގަލްއަށް ގޮހެވެ.

ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ވަގުތެއްގައި ރޮނާލްޑޯ އެބުރީ އިޓަލީގެ ޓިއުރިން އަށް ދިޔައިރު، އޭނާ 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނު ކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔުވެންޓަސް އިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ތަމްރީނުތައް ފަށާއިރު، ރޮނާލްޑޯ އަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގު މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ހުރިހާ ކްލަބަކުން ވަނީ ލީގު ފުރިހަމަ ކުރަން ރުހުން ދީފައެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން އިޓާލިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ގެބްރިއަލް ގްރަވީނާ ވަނީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ލީގު ކެންސަލް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށަން ހުރިހާ ކްލަބަކުން ރުހުން ދިންއިރު، މެއި މަހުގެ 27 އާއި ޖޫން މަހުގެ 2 އާ ދެމެދު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މިޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބާކީ އޮތް ބައިގައި، 8 ޓީމަކުން 13 މެޗު ކުޅެން ޖެހޭއިރު، ބާކީ ޓީމުތަކަށް އޮތީ 12 މެޗެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަރސް އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 26 މެޗުން 63 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށް 26 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 62 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.