raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕެންޑަން ޝިފޯން ކޭކް ވިތް ކޮކޮނަޓް ގްލޭޒް
 
ޕެންޑަން ކޭކު ކަމުދަންޔާ މި ރެސިޕީ ޓްރައި ކޮށްލާ
ޒުނާނާ ޒާލިފް
16,252
ކ. މާލެ |
4 މެއި 2020 | ހޯމަ 12:51
ޕެންޑަން ޝިފޯން ކޭކް ވިތް ކޮކޮނަޓް ގްލޭޒް
ޒުނާނާ ޒާލިފް

މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިން ދަނީ ފޮނިއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބައިވަރު ރެސިޕީތަކުގައި ރާނބާފަތް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ޕެންޑަން ކޭކަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓެކެވެ.

ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާނީ:

 • 100 ގުރާމް ފުށް (ފުރާނާފައި)
 • 1/4 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
 • 5 ބިސް (ގޮބޮޅި ވަކި ކޮށްފައި)
 • 20 ގުރާމް ހަކުރު
 • 60 ގުރާމް ހަކުރު (ވަކިން)
 • 3 ސަމުސާ ކުކިންގ ތެޔޮ
 • 30 މިލިލީޓަރ ރާނބާފަތުގެ ދިޔަ (ހަދަން ބޭނުންވާނީ 13 ރާނބާފަތް، 3 ސަމްސާ ފެން)
 • 100 މިލިލީޓަރ ކާށި ކިރު

ގްލޭޒް އައިސިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 3 ސަމުސާ ކާށިކިރު
 • 1/2 ސައި ސަމުސާ ކާށި އެސެންސް (ބޭނުމިއްޔާ ނޭޅިޔަސް އަނގަޅުވާނެ)
 • 1 ޖޯޑު އައިސިންގ ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ރާނބާފަތް ޖޫސް ކުރުމަށް ފަތްކޮޅު ކޮށާލާފައި ފެންފޮދާއެކު މިކްސަރެއްގައި ގިރާލާށެވެ (ޕޭސްޓަކަށް ވަންދެން). ދެން ފުރޭންޔެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިޔަ ފެލާށެވެ.

ކޭކު އެޅުމަށް ބިހުގެ ގޮބޮޅި، 20 ގުރާމް ހަކުރު އަދި ތެޔޮ ގަށާލާފައި ކާށިކިރު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ރާނބާފަތުގެ ދިޔަ އެއްކޮށްލާފައި ގަށާލާށެވެ. ވަކި ތައްޓެއްގައި ފުށް، ލޮނު އަދި ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާފައި ދެން ހުރި ކޭކު ފުށްގަނޑުތެރެޔަށް ވިސްކް ކުރަމުންދާށެވެ.

ދެން ބިހުގެ ހުދު ބަޔާއި 60 ގުރާމް ހަކުރު ވަކި ތައްޓެއްގައި މިސްކްކުރާށެވެ. ރަނގަޅަށް މިކްސްވުމުން ހުންނާނީ ވިޕްކްރީމް ހުންނަގޮތަށެވެ.

މި މިކްސް ކޭކު ފުށްގަނޑު ތެރެޔަށް މަދުމަދުން، ވަރަށް ބަލައިގެން މިކްސް ކުރަމުން ދާށެވެ (އެހާ ގަދަޔަކަށް ނޫން). އެއްކޮށް މިކްސްވުމުން 165 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި 50 މިނެޓްވަންދެން ފިހެލާށެވެ. މި ކޭކު ފުށްގަނޑު އަޅާނީ މަދު ތެޔޮކޮޅަކުން ގްރީސް ކޮށްފައި ހުރި ޓްރޭއަކަށެވެ.

ކޭކު ފިހެވޭ ގަޑީގައި ގްލޭޒް ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކާށިކިރު، ކާށި އެސެންސް އަދި އައިސިންގ ހަކުރު އެއްތައްޓެއްގައި ވިސްކްކޮށްލާށެވެ. ކޭކު ފިހެވި، ފިނިވުމުން ޓްރޭއިން ނަގައި، މައްޗަށް ގްލޭޒް އަޅާފައި ފިނިކޮށްލަން ބަހައްޓާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
57%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
14%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
14%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް