ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 01:06
ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކޮވިޑް-19
ހުއްދައާ ނުލައި ފަރިތަކުރުމުން ރޮނާލްޑޯއަށް އިންޒާރު ދީފި
 
ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އުފަން ގައުމު ޕޯޗުގަލްގެ މެދީރާގެ ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ފަރިތަކޮށްފައި

ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ, ހުއްދައަކާ ނުލައި އޭނާގެ އުފަން ގައުމު ޕޯޗުގަލްގެ މެދީރާގެ ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ފަރިތަކުރުމުން އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ އަސަރު ޕޯޗުގަލްއަށް ވެސް މިހާރު ކޮށްފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ކުޅިވަރު ހުރިހާ ހަރަކާތެއްވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އޭނާގެ ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ޖިމްގައި ވެސް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. ފަސް ފަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދައިފައިވާ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މި ހަފުތާގައި މެދީރާގެ ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ވެސް ފަރިތަކޮށްފައެވެ.

މެދީރާގެ ރީޖަނަލް ސެކެޓްރީ އޮފް ހެލްތު ޕެޑްރޯ ރާމޯސް ވިދާޅުވީ ރޮނާލްޑޯ ކުރި ކަންތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިން މިދަނޑިވަޅުގައި ވާންވާނީ އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނޫ ދައްކާ ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މެދީރާ ސަރުކާރުން ރޮނާލްޑޯއަށް ނަސޭހަތްދީ، އޭނާ އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ޓީމާއިއެކު ކަރަންޓީނުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އިޓަލީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދިޔައިރު ރޮނާލްޑޯ ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ ބަލިވުމުން ޕޯޗުގަލްއަށް ގޮހެވެ. އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއިއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެސް ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. ރޮނާލްޑޯގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގަޓިވްވުމާއިއެކު އޭނާ ނިިންމީ އިޓަލީއަށް ނުގޮސް ޕޯޗުގަލްގައި މަޑުކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
86%
0%
14%
0%
ކޮމެންޓް