ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ފަޅުމަތީމަގު

ފަޅުމަތީމަގު ސާފުކޮށް ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • މިއީ ހަމައެއްނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދެއް
  • އެމަގުގެ ބައެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާމަގެއް ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

ކ. މާލެ | 7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 19:38 | 8,272

ފަޅުމަތީމަގު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ ފަޅުމަތީމަގު، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކޮށް އެ މަގުގެ ބައެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާމަގެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ އެޞަރަޙައްދަކީ ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި އަދި ވަކި ހަމައެއްނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޞަރަޙައްދެއް ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ފަޅުމަތީ މަގުގެ ތަރުތީބު ގެއްލި މަގުމަތީގައި މުދާ ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި ހިނގާ މީހުންނަށްވެސް ދަތިތަކާކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބިމެއްގައި އަދި އެއްވެސް ޞަރަޙައްދެއްގައި މުދަލެއް ބަހައްޓައި އެތަނެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ފަޅުމަތީ މަގުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ހިމެނެނީ އެމަގުގެ ބައެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އެއީ ފަޅުމަތީ މަގުގެ ރެހެންދި ހިނގުމުން ފެށިގެން ތަރާނާ ގޯޅިއާ ހަމައަށް ހުޅަނގުން އިރަށް ދުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އަދި ފަޅުމަތީމަގުގެ ދެން އޮތް ބައިގައި ކުރިންވެސް އޮތް ގޮތަށް ދެކޮޅަށް ދުއްވޭނެ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.