ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޓެކްސީ

ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ 306 ޓެކްސީއެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދައިފި

  • މާލޭސިޓީގެ 11 ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވޭ
  • މާލެތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދޭ
  • ފަޅު ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 18:47 | 8,362

މާލެގެ ދުއްވާ ޓެކްސީތަކެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ޓެކްސީ ސެންޓަރ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީގެ 11 ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިތަންތަނުގެ 306 ޓެކްސީއެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ އިމަޖެންސީ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުކުރުމަށް، ފަޅު ގޭގޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭގެ އެކި ދިމާގައި ފަޅުކޮށް ހުރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ކުނި ޖަމާވެފައިވާ ތަންތަން ބަލައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކުނި ޖަމާވެ، ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވެފައިވާ 68 ތަނެއް މާލޭގެ އެކި ޞަރަޙައްދުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތަންތަން ހިމެނޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މިތަންތަނުގެ ވެރިން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެއަށް ފަހު މިތަންތަނުގައި ޖަމާވެފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.