ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:03
ފުލުހުންގެ އިދާރާ: ބަތޫލަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ނެތް
ފުލުހުންގެ އިދާރާ: ބަތޫލަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ނެތް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ބަތޫލަށް ފުރައްސާރަކުރުން
ބަތޫލަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނާ ފުލުސް މީހާގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ނެތް: ޕޮލިސް
ތަހްގީގުކޮށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
ވަޒީފާއެއް އަނބުރާ ނުދޭ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަތޫލް އަހުމަދަށް ފޭސްބުކުން ފުލުހަކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފުލުސް މީހާގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގްކޮށް ބެލިއިރު އެކަމުގައި ފުލުސް މީހާގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ތަހްގީގަށް ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބަލާ ފައިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހްގީގުކޮށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ތުހްމަތު ކުރެވުނު ހުސައިން ޝައްމަލް ވަނީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރުމަށްފަހު ޝައްމަލް ބުނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް އޭނާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ނިންމި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޝައްމަލަށް ހަމައެކަނި ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމަށްފަހު އިތުރަށް ނުބަލައި ފައިލްކުރުމަށެވެ. 

ބަތޫލަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ތުހްމަތުކުރާ ފުލުސް މީހާގެ މައްސަލަ ތަހްގީގުކުރީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމެންޓަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީން ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރުމުން ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް