އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ކޮވިޑް-19

ނައިބު ރައީސް ނެޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  • އެމަނިކުފާނު މި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 09:15 3,894

ނައިބު ރައީސް ސެންޓަރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނުވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުޢައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަވާފައެވެ. އަދި ކޯވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް އެ ސެންޓުރުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ނާއިބު ރައީސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

ނާއިބު ރައީސްގެ މި ޒިޔާރަތުގައި އެން.އީ.އޯ.ސީގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ އިތުރުން، ކޯވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ސެންޓަރުގެ ބައިވެރިންނާއި ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހާއްސަ އިރުޝާދު ގެ ދަށުން، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްއޭ) އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޗަން އެޖެންސީން (އެޗްޕީއޭ) އިން ގާއިމްކުރި ސެންޓަރެކެވެ.

މި ސެންޓަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 2 ފަހަރު އަންނަނީ ރައްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އޮތް ހާލަތު ހާމަކޮށް އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށާއި، ނޫސްވެރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުތައް ދިނުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އަޅަމުންއައި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް ފުޅާކޮށް، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް ގުޅިގެން، މިހާރުން ފެށިގެން މިކަމާ ދުރާލާ ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާކަމަށް އެންޑީއެމްއޭ އަދި އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް