ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ދަތުރުކުރަން އެންމެ ރައްކާތެރި މާދަމާއެއް ހޯދަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

  • ދުނިޔެ އަބަދު ލޮކްޑައުންކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެ
  • ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ގައުމުތަކެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:08 | 7,238

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ގައުމުތައް ގުޅިގެން އަލުން ފަތުރުވެރިކަން ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަށް ދަތުރުކުރަން އެންމެ ރައްކާތެރި މާދަމާއެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރ އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ އ.ދ. ގެ މައި ޖަމިއްޔާ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން އެކުލަވާލި ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ޓްރައިސިސް ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ސައުތު އޭޝިއާ އަދި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔެ އަބަދު ލޮކްޑައުންކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެކަމަށާއި, ކޮވިޑް-19 ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ގައުމުތަކެއް ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަވަސް ހަރުދަނާ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށްވެސް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްކަމަށާއި، މިމަހުގެ 27 އިން ފެށިގެން މިވަގުތަށް ރާއްޖެއަށް އޮން އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތައް އެބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް މިކަމުން އަރައިގަނެވެންއޮތީ ހުރިހައި ގައުމުތަކެއްވެސް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މިބައްދަލުވުމުގައި "ސަޕޯޓިންގ ޖޮބްސް އެންޑް އިކޮނޮމީސް ތްރޫ ޓޫރިޒަމް" ގެ ދަށުން މިޓިގޭޓިންގ ދަ ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް އިމްޕެކްޓް އޮފް ކޮވިޑް-19 އެންޑް އެކްސެލެރޭޓިންގ ރިކަވަރީ ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.