އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ލުއި ޚަބަރު - ލޭޑީ ގާގާ

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރޭޓު ބޮން، މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފިން: ލޭޑީ ގާގާ

  • 3 އަހަރަށްފަހު ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ ސޯލޯ ލަވައެއް ނެރިފައި
  • އޭނާއަކީ ކުރިން ސިނގިރޭޓު ބުއިމަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް
  • ދެން އަލުން ސިނގިރޭޓް ބޯން ނުފަށާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ގާގާ ބުނޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:46 | 5,449

ލޭޑީ ގާގާ - ގޫގުލް

މީގެ ކުރިން ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 ސިނގިރޭޓް ބޮވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް އެމެރިކަން ސިންގަރ އަދި ސޯންގ ރައިޓަރ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފިއެވެ.

3 އަހަރަށްފަހު ލޭޑީ ގާގާ ނެރުނު ފުރަތަމަ ސޯލޯ ލަވަ "ސްޓުޕިޑް ލަވް" ރިލީސްކޮށްފައިވާއިރު، ލަވައިގެ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ތެރެއިން ނިއު މިއުޒިކް ޑެއިލީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނީ، މީގެ ކުރިން ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 ސިނގިރޭޓް ބޮވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އޭނާއަކީ ސިނގިރޭޓު ބުއިމަށް ކުރިން ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އެ އާދައާ ދުރަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ގާގާ ބުނީ، ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއްކަމަށެވެ. އަދި ދެން ދުވަހަކުވެސް ސިނގިރޭޓު ބުއިމަށް ޤަސްދު ނުކުރާ ކަމަށްވެސް ގާގާ ބުންޏެވެ.

ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލާފައި އަލުން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުވެސް އެކަން ތަކުރާރުވެދާނެތޯ އިންޓަވިއުގައި ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލުމަކީ އޭނާ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހުއްޓާލެވިފައިވާއިރު، ދެން އަލުން ސިނގިރޭޓް ބޯން ނުފަށާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ގާގާ ވަނީ ސިނގިރޭޓް ނުބޯ މީހުންނަށްވެސް ޚާއްޞަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ގާގާ ބުނީ، އެކަން ހުއްޓާލުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ސިނގިރޭޓު ނުބޯ މީހުން އެގޮތުގެ މަތީގައި ތިބުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ލޭޑީ ގާގާއަކީ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާއަށް ގިނަ ގްރޭމީ އެވާރޑްތައް ލިބިފައިވާއިރު، ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް އަދި 30 އެމްޓީވީ ވީޑިއޯ މިއުޒިކް އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.