އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 61 އަށް

  • ވައިރަސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފަށާފައިވަ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ވަނި ލަފާކޮށްފައި

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 05:51 | 4,550

ކޮރޯނާ ވައިރަސްްއާއި ގުޅިގެން އާންމުން މާސްކުއަޅައިގެން - ސީ.އެން.އެން

އެމެރިކާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢދަދު 61 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ޔޫއެސް ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައިވަނި މިހާތަނަށް އެޤައުމުން 61 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހަމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 43 މީހުންނާއި، ޗައިނާއިން އަނބުރާ އެޤައުމަށް ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންނާއި އެޤައުމުން ފެނުނު 15 ކޭސް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 285 މީހަކު ތިބީ އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާއިން ފެނުނު 15 ކޭސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެލިފޯނިއާއިން ފެނުނު 9 ކޭސް އަކާއި، މަސަޝުސެޓްސް އިން ފެނުނު ކޭސް އަކާއި ވޮޝިންޓަންއާއި އެރިޒޯނާއިން ފެނުނު 1 ކޭސްއާއި އިލިނޯއީން ފެނުނު 2 ކޭސްގެ އިތުރުން ވިސްކޮންސިން އިން ފެނުނު 1 ކޭސްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިލިނޯއީ އަދި ކެލިފޯނިއާއިން ގައިން ގަޔަށް އެރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 2 ކޭސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެލިފޯނިއާއިން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކޭސްއަކީ އެއްވެސް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެގެން ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެނުނު ކޭސްއެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ޢާންމުގެ ތެރޭގައި ފެތުރެންފެށި ކޭސްއެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.