އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ފިހާރަތަކުން ހުސްވި ސާފުކުރާ ސާމާނު އަލުން ހަރުތަކަށް

  • ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެކުންފުނިތަކުގެ ސާމާނު އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައި

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 05:47 | 6,315

ލައިސޯލް ބްރޭންޑުގެ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ސީ.އެން.އެން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން ހުސްވި ސާފުކުރާ ސާމާނު އަލުން ހަރުތަކަށް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ފިހާރަތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެކި ސާމާނުތައް ހުސްވީ އޭގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި، ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކާރުޚާނާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ކްލޯރެކްސްގެ ބްރޭންޑުގެ ސާމާނު ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކްލޯރެކްސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރު ކެވިން ޖެކޮބްސަން ބުނެފައިވަނީ ޑިމާންޑާއެއްވަރަށް އެކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިކަމާޢި ގުޅިގެން ބައެއް ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު ސާމާނުތައް ބަޒާރަށް ނެރޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކެވިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިޓޯލް އަދި ލައިސޯލް އުފައްދާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުން ހުސްވިޔަ ނުދީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ސެނެޓައިޒާ އަދި ބްލީޗް ފަދަ ތަކެތި ބާޒާރުން ހުސްވެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުން ހިމެނޭތީ ސައިބޯނި އަދި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ ތަކެތި ބާޒާރުން ކުއްލިގޮތަކަށް ހުސްވެގެން ދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.