އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ތާރީހު ދުށް ވަޒީރަކީ އަލީ ވަހީދު!

  • ވަރަށް ގިނަ ވަޒީރުންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެނިފައި
  • އޯޑިތަކެއް ލީކްވެފައިވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:38 | 5,618

މެމްބަރު ޖާބިރު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ޓްވިޓަރ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުއަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މެމްބަރު ޖާބިރުއަކީ ރާއްޖޭގައި ޒަމާންތަކެއްވަންދެން ރިސޯޓު ވިޔަފާރިކުރާ ވިޔަފާރިއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ވަޒީރު ދެކިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބެލުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތާރީހު ދުށް ވަޒީރަކީ އަލީ ވަހީދު ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ޖާބިރު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ވާހަކަދައްކާފައިވާ އޯޑިތަކެއް ލީކްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް މިހާރު ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.