ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ސްކޮޓްލޭންޑު

ސްކޮޓްލޭންޑުގައި ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

  • މިއީ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ގައުމު
  • އަހަރަކު 31.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ
  • ހަމަހަމަކަމަށް ބާރުއެޅުމަށް ނިންމުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:00 | 6,797

ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް - ރޮއިޓަރސް

ސްކޮޓްލޭންޑުގައި މައްސަރު ދުވަސްވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެޑް ނުވަތަ ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 112 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ. މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ޢާންމުން ދިރިއުޅޭ ޞަރަޙައްދުތަކުން ކަނޑައަޅާ ވަކިތަންތަނުން ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތައް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫތު ކްލަބު ތަކާއި ފާމަސީތަކުން ވެސް ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ.

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މޮނިކާ ލެނަން ވިދާޅުވީ މިނިންމުމާއެކު އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަރު ކަންތައް މުޖުތަމަޢުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން އެއީ ސީރިއަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެޤައުމުން ނަގާކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު މޮނިކާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑުގެ މިނިންމުމާއެކު އަހަރަކު 31.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ. ވިމެން ފޮރ އިންޑިޕެންޑެންސްގެ ސަރވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފަސް އަންހެނަކުން އެކަކީ ފައިސާ ނުލިބިގެން ސެނިޓަރީ ޕެޑް ނުގަނެވޭ މީހުންނެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑުގައި މައްސަރު ޕެޑް ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމާ އެކު ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ކުރަމުންދަނިކޮށްނެވެ. އެގޮތުން ސުކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ހިލޭދޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ސްކޮޓްލެންޑް ވެގެންދިޔައީ 2018 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]je.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.