އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލުމަށް ދިރާގުން ބާރުއަޅާ

  • އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:26 | 1,805

ދިރާގުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލުމަށް ދިރާގުން ބާރުއަޅާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ދިރާގުގެ ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކުންފުނީގެ ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރަކު އިންތިހާބު ކުރާނީ އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު ބާއްވާ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުގެ ހިއްސާދާރަކަށްވުމާއި، ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު 10 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި، ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން ވެސް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ދިރާގަކީ ސަރުކާރުގެ 41.8 އިންސައްތަ ހިއްސާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަޓެލްކޯ ކުންފުނީގެ 52 އިންސައްތަ ހިއްސާއާއި އާއްމުންގެ 6.2 އިންސައްތަ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.