ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - އިރާނު

އިރާނުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގައި އެންމެ މަދުން މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުތީ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި

  • އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ނިކުމެފައިވަނީ ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ 42 އިންސައްތަ މީހުން
  • ވޯޓުލީ މީހުން މަދުވީ ދުޝްމަނުން ކުޅުނު ގޭމު ނާކާމިޔާބުވުމުން: އާޔަތުﷲ ހަމަނާއީ
  • މުޅި އިރާނުން ވޯޓު ލާފައިވަނީ 24 މިލިއަން މީހުން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 23 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:13 | 2,435

އިރާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލަނީ - އަލްޖަޒީރާ

އިރާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެގައުމުގައި މިފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިންތިޚާބެއްގައި އެންމެ މަދުން މީހުން ވޯޓުލާން އިންތިޚާބަށް ވެއްޖެ އެވެ.

އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ނިކުމެފައިވަނީ ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ 42 އިންސައްތަ އެވެ. އަދި މިއީ އިރާނަށް ގެނައި އިންގިލާބަށްފަހު 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަދުން މީހުން ވޯޓުލުމަށް ނިކުތް ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވެސްމެ އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރ އާޔަތުﷲ އަލީ ހާމަނާއީ މިކަން ސިފަކުރެއްވީ ދުޝްމިނުން ކުޅުނު ގޭމެއް ކާމިޔާބުވީ ކަމުގަ އެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރީ ކަމަށް އާޔަތުﷲ އަލީ ހާމަނާއީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުޅި އިރާނުން ވޯޓުލާން ނިކުމެފައިވަނީ 24 މިލިއަން މީހުން ކަމަށެވެ. ވޯޓުލާން ނިކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެގައުމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި 62 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 2012 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި 66 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާން ނިކުމެފަ އެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 55 އާއި 60 އިންސައްތަ އާ ދެމެދުގެ މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުންނާނެކަމަށް ކުރިން ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.