ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އަނަސްގެ މަރު

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާތީ ހެކިބަސް ނުނަގާ

  • އަނަސް މަރާލީ ގަލޮޅު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި 2017 ވަަނަ އަހަރު
  • މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ވަނީ 7 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައި
  • ދައުވާލިބޭ 7 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:28 | 2,727

ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ވަޅިން ޙަމަލާދީ މަރާލާވިފައިވާ ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިއެކިއުން ލިބިފައިނުވާތީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަނަސްއަށް ޙަމަލާ ދިނުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިކަމުގެ ދަޢުވާލިބޭ 3 މީހުންނަކީ ޅ. ކުރެންދޫ އަސުރުމާގޭ އަޙްމަދު ޒަޔާނާއި، މ. ދިމިޝްގު، އުސްމާން ޝަރީފް އަދި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާޤުއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަނަސް މަރާލުމުގެ ބައިވެރިވިކަމުގެ ދަޢުވާ 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާއިރު، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ލ. ގަން ތުނޑީ ނަންނާރިގޭ، ޖުނައިހު ޢަބްދުﷲ އާއި، ސ. ފޭދޫ ވެސްޓަންވިލާ ހަސަން މަހްފޫޒާއި، ތ. ކިނބިދޫ ގުލްފާމުގޭ، މުޙައްމަދު ޝާޒާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1746، ސިމާހް މޫސާ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަނަސް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވާލިބޭ ޖުނައިޙުގެ މިހާރުގެ ވަކީލު އާދަމް އާސިފް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ޖުނައިޙުގެ ފަރާތުން ކުރިން ވަކާލާތު ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ވަކީލެއް ކަމަށާއި، އެހެންވުމާއެކު އޭނާއަށް މި މައްސަލައިގެ ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ޤާސިމް ހަސަންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައިވެސް ދިފާއީ ވަކީލަށް ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެހެން ދުވަހަކަށް އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައިވެސް އެކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން އެދިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގެ ސީން އޮފް ކްރައިމް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރާއި، ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އަނާލިސިސް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ނަމަވެސް ދިފާއަށް ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާއިރު ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ދިފާއުވުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ އެކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރް ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ސިއްރުން ހެކިން ފިޔަވައި ދެން ތިބި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ސިއްރުނޫން 4 ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ދައުލަތުންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވަޅިން ޙަމަލާދީ މަރާލާވިފައިވާ ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ 7 މީހުންވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާއިރު، އަނަސްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޢާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގްރޫޕަކުން ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއަށް ވަދެ އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ޙަމަލާދީފައިވެއެވެ.

ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް އަނަސް ދުވެފައި ގޮސް ވަދެފައިވަނީ އެމީހުން އޭނާގެ ފަހަތުން ދުވެފައި ދިއުމުން ކަން ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އަދި އަނަސް އަށް ޙަމަލާދިން އެންމެން ވެސް ތިބީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.