އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު

ނިއުރޭޑިއަންޓް އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެހީވަނީ

  • މިދިޔަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި
  • ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކޮށްފައި

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:08 7,154

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ޓްވިޓަރ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެހީވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކްލަބުތަކުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފައެވެ.

އެކަމަކު މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު އޮންނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އެއާއެކު ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓް އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އެ ވުޒާރާއިން އެހީވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަޒީރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޓީމެއް ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، މާލީ ގޮތުން އެހީ ހޯދުމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ޚާއްޞަ ޖަރޒީއެއް ވިއްކުމަށް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޖާޒީއެއް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 500 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު، ސައްޔިދު އަލީ އެކްޓިން ޗެއަރމަނަކަށް ހަމަޖައްސާ ބޯޑް މެންބަރުންނާއި، ސަޕޯޓަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީންވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ކަމަކުން މިދިޔަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑު ކުރިއިރު، ނިއުރޭޑިއަންޓުން ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އޭރު ޖެހުނެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމްގައި ހުރި ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ފައިސާއިން ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މިހާރު މުސާރަ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީ އަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަދި އުސޫލުން ބޭރުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފައިވާތީ 703،707 (ހަތްލައްކަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ) ދޭން ފީފާއިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ކުރީގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް އަށް 511،342 (ފަސްލައްކަ އެގާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްދެ ރުފިޔާ) ދޭންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް