ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ކުޅިވަރު - އެފްއޭއެމް

ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ޔޫވީގެ ތާއީދުވެސް ބައްސާމަށް

  • އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • އިންތިޚާބުގައި ބައްސާމަށް ތާއީދުކުރުމަށް މިހާރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފަސް ކްލަބަކުން ވަނީ ނިންމާފައި

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:24 2,152

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް - އެފްއޭއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބުގައި މިހާރުވެސް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ތާޢީދުކުރުމަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އިންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.

މީގެކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވަނީ އެ އިދާރާގެ އިންތިޚާބު އަވަސް ކުރުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައި، އެކަމަށް ހިންގާ ކޮމެޓީން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އިޢުލާނުކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްސާމްގެ އެ ޓްވީޓާއެކު މިހާރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފަސް ކުލަބަކުން ވަނީ އޭނާއަށް ތާޢީދުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެއީ ދަ ގްރާންޑޭ އާއި، ޔޫވީގެ އިތުރުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އިތުރުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނެވެ.

އެ ހުރިހާ ކުލަބުތަކަކުންވެސް ބުނީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަޤާމު އެންމެ ހައްގުވާ ބޭފުޅަކީ ބައްސާމް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ދައުރަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފަސް ކުލަބުގެ އިތުރުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކުލަބު ޕީކޭ އިންވެސް ވަނީ ބައްސާމަށް ތާޢީދުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ނޮވެންބަރު 20 ގެ ކުރިން ބާއްވަން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން ބައްސާމް ވަކިކުރުމަށް ނިމިދިޔަ އަހަރު ބައެއް ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ ކުލަބު މިހާރު ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް