އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިނގިރޭސިވިލާތް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

  • މިއީ ސައިބަރ ބުލީކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް
  • މުސްތަގުބަލަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
  • މިފަދަ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނެގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފާމްތަކުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:36 2,629

ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ - މޯބައިލް ވޯލްޑް ލައިވް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ހުރިހާ ފްލެޓްފޯމެއްގައި ނުރަނގަޅު މެސެޖްދޭ ކޮންޓެންޓް އަޕްލޯޑްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އޮންލައިން ބޭނުންކުރާ ހިމާޔަތުގައި އަޅާފައިވާ މިފިޔަވަޅުގެ ބޭނުމަކީ, ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވުމާއި، ސައިބަރ ބުލީކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާކުރުން ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމެވެ. އަދި މިއީ މުސްތަޤުބަލަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ސިފަކުރެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މިފަދަ ވީޑިއޯތަކާއި، ކޮންޓެންޓްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނެގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފާރމްތަކުންނެވެ.

މިކުންފުނިތަކުން މިމަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ ކުންފުނީގެ ވެރިންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން ޖަލަށްލުމުގެ ޙުކުމް ކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް