އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް

  • ހުޅުމާލޭ ކޯޓް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއަކަށް

ކ. މާލެ | 12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:55 | 2,160

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު - ޓްވިޓަރ

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއަކަށް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިންނިން ފެސިލިޓީއަކަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ ބީޗް ވޮލީބޯޅައިގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއެވެ.

މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މި ފެސިލިޓީއާއެކު ރާއްޖޭގެ ބީޗްވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ތަރައްގީވެ، އެ ކުޅިވަރުން އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗްވޮލީބޯޅަ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރިއިރު، ބީޗްވޮލީބޯޅައިން ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަނަތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، ހަމަ އެ ގޭމްސްގައި އިންޑިވިޖުއަލް ބައިން ރާއްޖޭގެ ޝިއުނާޒް އަބްދުލް ވާހިދު (މަންކޭ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)ގެ ޕެއާ އިން ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރިއިރު، ބީޗްވޮލީބޯޅަ ކުޅުމަށާއި ގައުމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ މާލޭ ދޮންގަނޑު ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެ ކޯޓު ބަންދުކުރި ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ކޯޓު އަލުން ހުޅުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.