ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ

ޑެމްބެލޭ މަދުވެގެން ހަ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

  • ޑެމްބެލޭއަށް ފުރަތަމަ އަނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު
  • ފަހުން އަނިޔާވީ މި މަހު ކުރީކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ | 12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:56 | 2,309

ޑެމްބެލޭއަށް އަނިޔާވެފައި ވަނިކޮށް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

ބާސާއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޑެމްބެލޭގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޑެމްބެލޭ މި މަހު ބާސާގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފެށިއިރު، މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާސާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީންތަކުގައި ޑެމްބެލޭގެ ކަނާތު ފަޔަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެ އޭނާ ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޑެމްބެލޭ ވަނީ ފަލަމަސްގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައެވެ. ބާސާއިން ބުނީ ޑެމްބެލޭއަށް އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން މަދުވެގެން ހަ މަސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސީޒަނުގައި ޑެމްބެލޭއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަން ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރީގެ ކްލަބު، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެއްގައި ޑެމްބެލޭއަށް އަނިޔާވިއިރު، އެފަހަރު ބާސާއިން ބުނީ އޭނާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅުނު ޑެމްބެލޭ ބާސާއަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 135 މިލިއަން ޕައުންޑަށް 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ޑެމްބެލޭ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، މި ސީޒަނުގައި ފުލްކޮށް އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗެވެ. ޑެމްބެލޭއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވިއިރު، އެޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްވެސް މިވަގުތު ހުރީ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.