ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

  • ސަރުކާރުން ބުނީ މިމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް
  • ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސް އައިސްފައިވާ ދިވެއްސަކު ހުރި ނަމަ އެމީހަކު ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
  • މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 9 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:12 7,223

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ވޯޑެއް - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ މިމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސް އައިސްފައިވާ ދިވެއްސަކު ހުރި ނަމަ އެމީހަކު ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އައި އެކަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާއިރު އެދުވަހު އައި އިތުރު ދެ މީހަކުވެސް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމީހުންގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އައި މީހެއްގެ ކިބައިން ގައިން މިވައިރަހުގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށް އޭނާގެ ސާމްޕަލްތައް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވައިގެން ވަނީ ޓެސްޓު ހަދާފައެވެ. އޭނާގެ ސާމްޕަލާއި އެކު އިތުރު 6 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި އެވެ.

މިއެންމެންގެ ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވް ވިއިރު ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތު ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެންފެށި ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ވަނީ އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންޑިޔާއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އިންޑިއާގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ތިބި ހަތް ދިވެހިންވެސް ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް