އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އޮސްޓްރޯލިޔާ

އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެގައުމުގެ ބައެއް ސިޓީތައް ފެންބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއްޖެ

  • ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ވާރޭ ނުވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހިފައިވޭ
  • އެގައުމަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
  • އަލިފާނުގަނޑުގެ ސަބަބުން 10 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވަނީ އަދާގެން ގޮސްފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:04 4,031

އޮސްޓްރޯލިޔާ - ޔުނިލެޑް

އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެޤައުމުގެ ބައެއް ސިޓީތައް ފެންބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ނިއު ސައުތު ވޭލްސްއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި، ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ވާރޭ ނުވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވަނީ ވެހިފައެވެ. އަދިވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދާއިރު މިއީ ރިކޯޑު މިންވަރެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު ބައެއް ސިޓީތައް ފެން ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ.

ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ފެންބޮޑުވެދާނެކަމުގެ ބީރު ހީވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޞަރަޙައްދު ތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ އަލިފާންގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާއި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ބިރު އޮތުމާއެކު އެޤައުމަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

2019 ވަނަ އަަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޖަންގަލިތަކުގަޔާއި، އެޤައުމުގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގަ ރޯވި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން 10 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ޞަރަޙައްދެއް ވަނީ އަންދައިގެން ގޮސްފައެވެ. ހަމައެކަނި ސައުތު ވޭލްސް ޞަރަޙައްދުންވެސް ބައި މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ޖަނަވާރު މަރުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޮސްޓްރޭލިޔާ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުތައް ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް